Om Ella Gustava

Ella Gustava är en kreativ syskonduo verksam på Öland och i
Skåne. Vi heter Tove Sundman och Emelie Bardh Olsson och namnet
Ella Gustava är taget efter vår farmor. Hon var konstnär på
Öland och har inspirerat oss mycket i vårt eget skapande.

Mejl: info.ellagustava@gmail.com
Instagram: @ellagustavaform
Facebook: Ella Gustava Form